Komunikace a chodníky

V souvislosti s opravami komunikací provádíme:

 • projektování komunikací
 • technický dozor investora - TDI
 • dopravní značení

 • strojní celoplošnou pokládku asfaltu a homogenizace asfaltových povrchů
 • lokální opravy komunikací (opravy výtluků)
 • frézování živičných krytů
 • havarijní službu
 • řezání asfaltových krytů i betonu
 • ošetření spár asfaltovými zálivkami, sanace divokých spár
 • obnovu svislého a vodorovného dopravního značení
 • pokládku zámkové dlažby a obrubníků
 • zemní práce
 • přeložky trubního vedení
 • kácení a prořezávky stromů a keřů
 • sadové úpravy
 • výstavbu zpevněných ploch, parkovišť a cyklostezek
© 2023 Bau-const - sociální podnik s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!