Správa nemovitostí

Naše správa a údržba nemovitostí obsahuje:

  • předpis nájemného
  • evidence předpisu plateb
  • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
  • havarijní služba
  • zajištění běžných oprav a oprav většího rozsahu
  • vedení účetnictví
  • zajištění revizí
  • zajištění úklidu apod.